Čím se zabýváme

Tesařské práce

Tesařské práce jsou činností spojené se zhotováním dřevěných konstrukcí pro stavby. Tesařské práce zahrnují zhotovení střešních konstrukcí krovů, roubených staveb, hrázděných staveb, garážové stání, pergoly, altány, brány, vrata, schodiště, vikýře, arkýře, markýzy. Dále zahrnují bednění střech, šalování základů a shodišť, obložení říms a štítů z palubek, veškeré rekonstrukce starých staveb a opravy poškození.

Tesařské práce zahrnují:

 • střešní konstrukce krovu
 • oprava historických krovů a repliky
 • dřevostavby
 • roubené stavby
 • šalování schodů a základů
 • výroba podlahových a stropních nosníků

Pokrývačské práce

Pokrývačské práce se zabývají veškerou pokládkou střešních krytin a s tím souvisejících prací. Pokrývačské práce zahrnují zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů, například lepenek, osinkocementových desek, vlnovek, tašek betonových a pálených, přírodních břidlic, laminátů, asfaltů a různých izolačních vložek na bednění, laťování na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů. Dále zahrnují úpravu krytin na hřebenech, nárožích, v úžlabích a u okapů. Provádění, opravy, osazování a obekrývání střešních oken, vikýřů, volských ok s uplatněním původní techniky krytí.

Pokrývačské práce zahrnují:

 • pokládka veškerých střešních krytin
 • bednění a laťování střech
 • rekonstrukce střešní krytiny na historických objektech
 • oprava veškerých střešních krytin
 • montáž střešních oken
 • zateplování střech
 • pokládka střech z PVC
 • izolace plochých střech

Klempířské práce

Klempířské práce jsou nedílnou součástí střechy a tvoří konstrukce odvádějící srážkovou vodu ze střešního pláště. Klempířské prvky mimo jiné prodlužují životnost střechy a chrání stavbu před povětrnostními vlivy. Klempířské práce zahrnují montáž okapových systémů, světlíků, střešních oken, oplechování komína, oplechování střešních průniků, opravy a zhotovení veškerých plechových střech.

Klempířské práce zahrnují:

 • montáž a oprava okapových systémů
 • výroba,montáž a oprava klempířských prvků
 • oprava a pokládka plechových střech
 • oplechování střešních průniků a komínů
 • demontáž a opravy hromosvodů

Natěračské práce

Přírodní materiály jsou už léta hitem. Seznam jejich přednostní je dlouhý. Nevýhod příliš nemají, jako největší mínus uvádí, že kov či dřevo musíte čas od času natírat. Zatímco v interiéru jde spíš o záležitost estetickou, venku je to nutnost. Jinak časem o okna, pergoly, dřevěné obložení, okapy nebo plot přijdete. Exteriérové barvy lze rozdělit na dvě skupiny. Do první patří barvy speciální, určené na dřevo. kov, ale také střechy, okapy nebo betony. Kromě nich existují ještě barvy univerzální. Jak se shodují oborníci, poptávka se mezi těmito skupinami mění. Zatímco kdysi lidé brali zavděk univerzální barvou, kdy z jedné plechovky natřeli vše - od plotu přes schránku ,lavičku a okapy až po radiátory či zárubně v interiéru, dnes stále více dávají přednost barvám speciálním. Natírání přeci jen nepatří k nejzábavnějším způsobům jak trávit volný čas. A u speciálních natěrů lze předpokládat, že vydrží mnohem déle, takže nový nátěr můžete odložit klidně i o pět či deset let. Natěračské práce tedy zahrnují nanášení nátěrů na předměty nebo stěny na ochranu proti korozi, hnilobě a vedle tepelných účinků mají též mimořádný význam estetický a hygienický. Kompletní práce zahrnují očištění povrchu před nanesením nové barvy a případné opálení, obroušení nebo oškrabání starého nátěru a odstranění rzi. Příprava povrchu je dokončena v závislosti na stavu podkladu tmelením.

Natěračské práce zahrnují:

 • nátěr veškerých klempířských prvků
 • nátěr okapních systémů
 • nátěr plechových střech
 • nátěr dřevostaveb
 • nátěr podhledů,říms a štítů střech
 • nátěr oken

Dřevostavby

Podíl dřevostaveb na celkové bytové výstavbě neustále roste. Dřevo jako stavební materiál je lidmi využíván už od pradávna. Je to zejména z důvodu pro jeho snadnou dostupnost,opracovatelnos a navzdory vžitým představám i životnost, kde když je dřevo správně použito a ošetřeno, vydrží v exteriéru po stovky let. Tepelné vlastnosti roubené stavby se liší od vlastností staveb z těžkých stavebních materiálů jako je beton a cihly i od vlastností lehkých montovaných staveb. Na rozdíl od betonu má dřevo přibližně 10 krát menší tepelnou vodivost, takže se teplem nabíjí (akumuluje) respektive vybíjí (vyzařuje) ve srovnání s betonem velmi pomalu. Po zapnutí vytápění se v roubené stavbě tedy rychle ohřeje pouze tenká povrchová vrstva a teprve později se postupně teplem dobíjí zbylá dřevní hmota. Dřevostavby také nabízí difúzní otevřenost tj., systém propustnosti vodních par, který dřevostavba bez parozábran nabízí, vytváří tak přirozené mikroklima domu pro vaše zdraví. V dnešní době jsou dřevostavby velmi oblíbené, jejich výstavba je cenově srovnatelná se zděnými domy.

Práce dřevostaveb zahrnují:

 • rekonstrukce roubenek
 • kompletní výstavba roubenek
 • zahradní domky a altány
 • lehké dřevěné domky
 • pergoly, přístřešky a stání pro auta

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy jsou stále populárnější formou bydlení. Při jejich stavbě se používá především dřevěných materiálů, dochází tak k menšímu zatěžování životního prostředí při realizaci a provozu domu. Mezi hlavní výhody nízkoenergetických dřevostaveb patří rychlá výstavba a především menší provozní náklady. Pasivní nízkoenergetické dřevostavby totiž mají extrémně nízké náklady na vytápění. Pro lepší názornost uveďme, že vytápění místnosti o 20 m2 je potřeba jen zhruba 200 watů, roční spotřeba pak u celého domu dosahuje jen kolem 15 kWh za m2, zatímco u běžných rodinných domů je to až 1800 kWh/rok. Pasivní nízkoenergetické dřevostavby mají i další nesporné výhody. Pokud je využito moderních materiálů a technologií, je v domě zajištěn neustálý přívod čerstvého vzduchu, přičemž v místnostech zůstávají příjemné teploty v každém ročním období. Dřevostavby nabízejí mnohem zdravější prostředí k životu nežli ostatní typy staveb, neboť se zde díky filtračním zařízením a dalším použitým materiálů, vyskytuje jen minimální množství škodlivých látek, prachu a nečistot. Bydlení v nízkoenergetických domech je tak vhodné zejména pro lidi, kteří trpí různými alergiemi a zdravotními potížemi. Co se týče životnosti dřevostaveb, ta může dosáhnout i sta let, neboť dřevo je velmi odolným materiálem a pokud je při stavbě použito kvalitního dřeva, pak může takovýto rodinný dům vydržet i po několik generací.

Práce na nízkoenergetických domech zahrnují:

 • suché stavby
 • montáž sádrokartonu
 • tepelné izolace
 • tesařské práce
 • pokrývačské práce
 • výroba podlahových nosníků

Půdní vestavby

Půdní vestavba se nejlépe realizuje v sedlové střeše se strmějším sklonem, tak 35 až 55 stupňů. V tomto případě omezují vnitřní prostor jen střešní roviny protínající se ve dvou protilehlých stranách v hřebenu. Půdní vestavbu můžeme vylepšit i tím, že zvedneme střechu neboli zvýšíme půdní nadezdívku a tím získáme ještě více užitné plochy. Kromě sedlové střechy je k tomuto kroku vhodná i mansardová střecha, naopak valbová střecha užitnou plochu omezuje čtyřmi zkoseními. Často má stávající krov dostatečnou nosnost pro půdní vestavbu, díky vysoké kvalitě použitého krovového dřeva. Přesto se ale vyplatí důsledně kontrolovat kritická místa. K nejrizikovějším místům, která bývají poškozená, patří vrcholový spoj krokve a také část střechy ve spodní okapové části a okolo komína. Poškozený krov je většinou důsledkem dlouhodobého zatékání. Vzniká tak prostředí pro rozvoj plísní a hub, oslabené dřevo může být napadeno také dřevokazným hmyzem. Všechny dřevěné prvky krovu musí být zdravé, tedy nenapadané červotočem ani houbou. Napadené prvky musíme vyměnit a dřevěné konstrukce opatřit vhodnou chemickou ochranou. Půdní vestavby nám s využitím moderních technologií nabízí vysoce komfortní bydlení. Na první pohled může vize rekonstrukce a zvedání podkroví působit jako finančně velice náročná úprava. Na druhou stranu vyjde v porovnání s ekonomickými aspekty stavby v přízemí nesrovnatelně levněji. Nejvíc můžeme ušetřit na pozemních a výkopových pracích, nemusíme hloubit prostor pro zálkady ani řešit hydroizolaci. Prvků pro stavbu půdního bytu, jako jsou například střešní okna, kvalitní sádrokartonové příčky a další, se nám nabízí opravdu mnoho a máme tedy z čeho vybírat.

Práce na půdních vestavbách zahrnují:

 • tesařské práce
 • suché stavby
 • montáž podlahových nosníků
 • montáž sádrokartonu
 • tepelné izolace
 • montáž palubek
 • posouzení stavu střešní konstrukce
 • ochrana a sanace dřeva

Ochrana dřeva proti škůdcům

Provedení mykologického průzkumu konstrukce krovu nebo podlah, by mělo být prvním krokem při plánování opravy či rekonstrukce střechy nebo půdní vestavby. Většina starších dřevěných konstrukcí je totiž dřevokaznými houbami, hmyzem, plísněmi ve větší či menší míře poškozena. Včasné odhalení jejich přítomnosti a následně provedená ochrana dřevené konstrukce, zabrání jejich dalšímu rozvoji a případnému úplnému zničení konstrukce. Pro manipulaci s chemickými ošetřujícími prostředky je vhodná teplota kolem 20 stupňů. Dřevo nejdříve zbavíme prachu, nečistot, staré kůry a případně starých nátěrů. Poté chemické prostředky na ochranu dřeva dostaneme buď do dřeva nebo na jeho povrch a to máčením, postřikem, nátěrem.

Práce na ochranu dřeva zahrnují:

 • mykologické posouzení stavu dřevěných konstrukcí
 • chemické ošetření dřeva a krovů proti škůdcům
 • tlaková injektáž dřeva proti škůdcům
 • likvidace dřevokazných hub a škůdců
 • oprava dřevěných konstrukcí

Kontakt

Martin Prouza

Sídlo firmy

Raisova 1554
547 01 Náchod

Provozovna

Běloveská 637
547 01 Náchod

tel.:777 234 255
e-mail:info@strechy-na-klic.eu
IČO:499 84 390
DIČ:CZ7304193270

napište nám